امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش تهران

هدف از انجام پژوهش حاضر، امکان­ سنجی استقرار سیستم مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهر تهران می­باشد

ادامه مطلب


مطالب تصادفی