امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی

هدف از این مقاله امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان بر اساس مدل بکوویتز و ویلیامز می باشد

ادامه مطلب


مطالب تصادفی